Emigrácia do Austrálie: Bodový systém

Austrálsky bodový systém

Bodový systém (points test) je systém komplexného posúdenia kvality uchádzačov o víza, ktoré sú určené kvalifikovaným pracovníkom v stanovených profesiách.

Žiadatelia o víza sú posudzovaní z rôznych hľadísk a získavajú body na základe mnohých faktorov. Tieto faktory sú posudzovené podľa aktuálneho stavu v dobe zaslania pozvánky k podanej vízovej žiadosti austrálskou vládou prípadne austrálskym zamestnávateľom.

Aby mala vízová žiadosť nádej na úspech, musí žiadateľ dosiahnuť minimálne 60 bodov. Celý systém je relatívne zložitý a hodnotí sa:

 • Vek žiadateľa (0 - 30 bodov)

Najviac bodov je možné získať od 25-32 rokov, naopak žiadne body nezískajú žiadatelia v rozmedzí 45 - 49 rokov. Žiadatelia vo veku 50 rokov a viac, žiaľ, nemajú na schválenie vízovej žiadosti nárok.

 • Pracovné skúsenosti (5 - 20 bodov)

Musí sa jednať o prax v rámci profesie, ktorá je v Austrálii nedostatková a je na zozname žiadaných povolaní (tzv. Skilled Occupations List). Hodnotia sa skúsenosti získané v Austrálii aj mimo jej územia. Minimálna dĺžka praxe, ktorú je nutné preukázať, sú 3 roky a musí sa jednať o platenú prácu minimálne na polovičný úväzok. Pracovné skúsenosti hodnotí príslušná austrálska organizácia podľa druhu práce.

 •  Dosiahuté vzdelanie (10 - 20 bodov)

Príslušná organizácia hodnotí získané vzdelanie zo žiadateľovej rodnej zeme alebo z Austrálie.

 • Úroveň angličtiny (0 - 20 bodov) 

Dokladá sa medzinárodnou skúškou, ktorá nesmie byť staršia než 3 roky. Žiadateľ musí mať minimálne tzv. Competent English, čo je angličtina na úrovni skúšky IELTS 6.0 zo všetkých častí alebo CAE na 169 bodov, taktiež zo všetkých častí. Okrem skúšok IELTS a CAE sa takisto uznávajú skúšky TOEFL, OET a PTE. Pre rôzne profesie však môže byť stanovená vyššia úroveň alebo vybraný iba jeden typ skúšky, ktorou je možné úroveň angličtiny preukázať.

Ďalšie body navyše je možné získať za:

 • Profesionálnu znalosť cudzieho jazyka (5 bodov) - potrebné doložiť akreditáciu od organizácie NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters).
 • Štúdium v regionálnej oblasti Austrálie (5 bodov) - regionálna oblasť Austrálie znamená oblasť mimo austrálskych hlavných centier, ktorými sú napr. Sydney a okolie, Melbourne, Brisbane, Gold Coast alebo Perth.
 • Profesiu partnera (5 bodov) - v prípade, ak žiadateľ zahrnie do svojej vízovej žiadosti aj partnera/ku, ktorých profesia je na zozname žiadaných povolaní v Austrálii, rovnako ako profesia žiadateľa. Partner/ka musí byť, rovnako ako žiadateľ, mladšia než 50 rokov a musí doložiť požadovanú úroveň angličtiny a vzdelanie.
 • Štátnu nomináciu (5 - 10 bodov) - pokiaľ je zamestnanie na zozname nedostatkových povolaní a žiadateľ je nominovaný príslušným miestnym austrálskym štátom alebo teritóriom.
 • Professional Year (5 bodov) - absolvovanie akreditovaného ročného vzdelávacieho programu, ktorý kombinuje prax a akademickú prípravu. Program musí prebiehať v odbore, ktorý súvisí so žiadanou profesiou v Austrálii.
 • Regionálneho sponzora (10 bodov) - pokiaľ je zamestnanie na zozname nedostatkových povolaní a žiadateľ je nominovaný príslušným miestnym austrálskym štátom alebo teritóriom alebo je sponzorovaný príbuzným žijúcim trvalo v oblastiach Austrálie klasifikovaných ako regionálne. 

Bodový test pre emigráciu do Austrálie

Toto je len informatívna tabuľka a doporučujeme prejsť presnejším ohodnotením od registrovaného imigračného agenta či právnika, viac informácií nájdete na stránkách Austrálskoho imigračného úradu.
Kritéria Viac informácií Počet bodov
Úroveň angličtiny Doložená medzinárodnou skúškou IELTS. Napríklad za veľmi vysoké skóre IELTS 8 bodov a viac získa žiadateľ až 20 bodov. IELTS 6 - 0 bodov

IELTS 7 - 10 bodov
IELTS 8 - 20 bodov

Vek žiadateľa
 • 25-32 rokov
 • 18-24 rokov a 33 -39 rokov
 • 40-44 rokov
 • 45-49 rokov
 • 30 bodov
 • 25 bodov
 • 15 bodov
 • 0 bodov
Pracovné skúsenosti V Austrálii alebo v zahraničí
 • 5 až 15 bodov
Práca v Austrálii
 • Práca v Austrálii 1 rok z 2 rokov
 • Práca v Austrálii 3 roky z 5 rokov
 • Práca v Austrálii 5 rokov zo 7 rokov
 • 5 bodov
 • 10 bodov
 • 15 bodov
Práce v zahraničí
 • Práce v zahraničí 3 roky z 5 rokov
 • Práce v zahraničí 5 rokov zo 7 rokov
 • Práce v zahraničí 10 rokov z 15 rokov
 • 5 bodov
 • 10 bodov
 • 15 bodov
Dosiahnuté akademické vzdelanie Doložené predchádzajúcim štúdiom v Austrálii či inde v zahraničí - vyštudovanie bakalárskeho a magisterského alebo aj doktorandského štúdia
 • žiadateľ môže získať 10-20 bodov
Typ štúdia Doktorandské štúdium v Austrálii či v zahraničí
 • 20 bodov
Australian Bachelor Degree alebo Bachelor degree with Honours, alebo Masters
 • 15 bodov
Bakalárske, magisterské alebo inžinierske štúdium (iba vybrané vysoké školy, uznané v Austrálii)
 • 15 bodov
Austrálsky Diploma, či AQF level IV-III
 • 10 bodov
Extra bodovo ohodnotené je tiež:
Štúdium v Austrálii Extra body za to, že žiadateľ študoval v Austrálii (minimálne 2 roky full-time)
 • Extra 5 bodov
Študium v regionálnych miestach Austrálie Pokiaľ toto vzdelanie žiadateľ ukončí napríklad v Adelaide, získa naviac extra body
 • Extra 5 bodov
Ďalšie možné extra body Professional Year in Australia
 • Extra 5 bodov
Community Language Skills
 • Extra 5 bodov
Body za partnera - Partner Skills
 • Extra 5 bodov
State or Territory Nomination
 • Extra 5 bodov
Designated Area Sponsorship
 • Extra 10 bodov
Family Sponsorship
 • Extra 10 bodov
Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, k poskytovaniu funkcií sociálnych sietí, personalizácii obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. Používaním webu súhlasíte s ich použitím