Finančné krytie pri študentských vízach do Austrálie

Finančné krytie

Jedným z dôležitých bodov, na ktoré by si mal pri plánovaní pobytu v Austrálii myslieť, je tzv. finančné krytie, teda schopnosť preukázať, že sa o seba prípadne o ďalších členov rodiny, ktorí Ťa doprevádzajú, dokážeš počas Tvojho prvého roku pobytu v krajine finančne postarať. Pokiaľ plánuješ cestu kratšiu ako 12 mesiacov, bude sa finančné krytie dokladať na dĺžku Tvojho pobytu, teda na dobu trvania kurzu + prázdnin.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo je potrebné finančné krytie dokazovať. Primárne ide o to, aby si ubezpečil austrálsky imigračný úrad o tom, že budeš mať možnosť sústrediť sa čo najviac na svoje štúdium bez toho, aby si musel bojovať s finančnými problémami. Životné náklady v Austrálii sú pomerne vysoké, hlavne v mestách ako Sydney a Melbourne. Je potrebné s tým počítať a mať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom a životom v Austrálii, aby bol Tvoj pobyt na druhom konci sveta čo najpríjemnejší.

Je potrebné vždy preukazovať finančné krytie?

Každá vízová žiadosť sa posudzuje individuálne, záleží napr. na aký kurz sa študent hlási, na ako dlho cestuje, akým stupňom rizikovosti disponuje škola, na ktorú sa zapísal a pod. Podľa toho sa odvíja aj to, či sa ku žiadosti prikladá alebo neprikladá finančné krytie. Pri podávaní vízovej žiadosti na štúdium jazykového kurzu sa nemusí pripájať doklad o finančnom krytí. Je ale potrebné do online žiadosti uviesť dostatočnú finančnú čiastku, ku ktorej budeš mať po celú dobu pobytu v Austrálii prístup. Aj v tomto prípade si ale imigračný úrad vyhradzuje právo nechať si doložiť finančné krytie. To isté platí aj v prípade vízových žiadostí, ktoré sa vzťahujú na štúdium odborného kurzu (VET) či na štúdium na univerzite.

Finančné krytie je jedným z kľúčových faktorov pri podávaní žiadosti o študentské víza. Pokiaľ by si nebol schopný na vyžiadanie od ambasády toto krytie doložiť, mohlo by to viesť k zamietnutiu víz.

Preukázanie finančných prostriedkov na študentské víza do Austrálie

Ako sa dokladá finančné krytie?

 

  • Na žiadosť austrálskeho imigračného úradu musia študenti doložiť bankové výpisy, z ktorých je zrejmé, že majú k dispozícii finančné prostriedky v požadovanej výške počas ich štúdia v Austrálii. Bankové výpisy nesmú byť staršie ako 28 dní od podania elektronickej žiadosti.
  • Študent dokladá bankou overené naskenované kópie výpisov. 
  • Imigračný úrad má povinnosť zaslať študentovi po obdržaní požadovaných dokumentov vyrozumenie, spravidla do 28 dní emailom.
  • Imigračný úrad si môže vyžiadať aj potvrdenie o zdroji finančného krytia - napr. výplatné pásky, daňové priznanie alebo potvrdenie o pôžičke. 
  • Pokiaľ študent nemá dostatok finančných prostriedkov, môže požiadať o finančné krytie svojich blízkych (napr. rodičov a iných príbuzných) a k výpisom z účtov pripojiť prehlásenie, tzv. Statutory declaration, v ktorom príbuzní deklarujú finančnú podporu študenta. 
  • V prípade vyžiadania potrebných dokumentov k preukázaniu fin. krytia spoločne zhromaždíme a priložíme dokumenty k online žiadosti
  • Študent má povinnosť si v tejto dobe pravidelne kontrolovať svoju emailovú schránku vrátane spamu.
  • Pokiaľ by bolo na stránkach imigračného úradu uvedené, že študent musí preukázať finančné krytie, je potrebné ho rovno priložiť ku žiadosti, v opačnom prípade môže byť žiadosť obratom zamietnutá!

Aké vysoké finančné krytie musíš dokladať?

Položka finančného krytia

Výška krytia

Hlavný žiadateľ/študent na rok pobytu

24.505 AUD

Hlavný žiadateľ/študent na mesiac pobytu

2.042 AUD

Partner na rok pobytu

8.574 AUD

Dieťa na rok pobytu

$3.672 AUD

Školné pre dieťa na rok pobytu (5 -18 rokov - v Austrálii začína škola už v 5. rokoch)

 $9.661 AUD

Spiatočná letenka na osobu

$2.000 AUD

Aktuálne sa môže doložiť aj ročný príjem vo výške aspoň $72.465 AUD žiadateľa, jedného či oboch rodičov žiadateľa. V prípade študenta, s ktorým ide ako doprovod člen rodiny, musí čiastka dosahovať minimálne $84.543 AUD. Je potrebné, aby čiastka bola preukázaná oficiálnymi dokumentmi, napríklad daňovým priznaním.  

Zdroj: https://immi.homeaffairs.gov.au

Aktualizácia 04/2024

Modelový príklad

Pokiaľ uvedieme príklad, kde študent ide na kurz angličtiny, ktorý bude trvať 7 mesiacov, finančné krytie sa vypočíta nasledovne:

Položka Čiastka
8 mesiacov pobytu: 2 042 AUD x 8 (7 mesiacov štúdia + 1 mesiac prázdnin) $16.336 AUD
Náklady na letenku $2.000 AUD
Celková čiastka na finančné krytie $18.336 AUD

Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, k poskytovaniu funkcií sociálnych sietí, personalizácii obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. Používaním webu súhlasíte s ich použitím