Jazykové certifikáty

Cambridgeské skúšky

Jedná sa o medzinárodne uznávané skúšky, ktoré sú často požadované najmä v Európe, ako pre štúdium, tak pre zamestnanie.

Kurzy trvajú 10 až 12 týždňov a skladajú sa z 5 častí zameraných na porozumenie čítaného textu, písanie, gramatiku, posluch a hovorenie. Skúšky sa konajú niekoľkokrát do roka.

klic-k-uspechu

PET - Preliminary English Test

 • najnižšia základná úroveň
 • na tejto úrovni by ste mali rozumieť písomnej aj hovorenej angličtine v každodennom živote, práci či pri štúdiu


FCE - First Certificate in English

 • vyššia základná úroveň
 • najpopulárnejšia z Cambridge skúšok, skúšku potrebuješ v práci či pri štúdiu

 

CAE - Certificate in Advanced English

 • pokročilá úroveň 
 • ideálna pre študentov, ktorí potrebujú používať angličtinu na profesionálnej úrovni


CPE - Certificate of Proficiency in English

 • najvyššia úroveň 
 • pre študentov, ktorých úroveň angličtiny je blízka úrovni rodeného hovoriaceho

Společné studium

IELTS

IELTS - International English Language Testing System - je medzinárodne uznávaná skúška vypovedajúca o celkovej úrovni znalosti angličtiny. Skúška je uznávaná v Austrálii, na Novom Zélande, v USA, vo Veľkej Británii aj imigračnými úradmi a profesionálnymi organizáciami. IELTS je možné zložiť každý týždeň v oficiálnych testovacích centrách. Je však potrebná registrácia vopred. Prípravné kurzy na IELTS začínajú na australských jazykových školách spravidla každý mesiac. 

 • 4 základné časti - čítanie, písanie, posluch a hovorená časť
 • Bodová stupnica v rozsahu 1 - 9 bodov
 • Prikladá sa k žiadosti o trvalý pobyt v Austrálii
 • Ako súčasť prijímacieho procesu na univerzitu

Typy skúšok

General IELTS

 • Táto skúška sa odporúča tým, ktorí plánujú ísť pracovať, študovať či žiadať o trvalý pobyt v Austrálii, Kanade či Novom Zélande.
 • Skúška preverí angličtinu s dôrazom na bežnú konverzáciu v každodennom živote či bežnom pracovnom prostredí.

Academic IELTS

 • Výsledky zo skúšky vypovedajú o jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium na univerzite.
 • Ak chceš študovať na univerzite, budeš musieť skúšku absolvovať. Minimálny počet bodov na prijatie sa pohybuje medzi 6.5 a 7.5 body.

Angličtina pre akademické účely

English for Academic Purposes - určené pre študentov, ktorí plánujú študovať na odbornej škole či na univerzite v Austrálii alebo v inej anglicky hovoriacej krajine. Kurz je zameraný hlavne na písanie odborných prác a rozvoj prezentačných schopností.  

Súčasťou kurzov býva príprava na medzinárodné skúšky IELTS alebo TOEFL, ktorých úspešné zloženie je podmienkou pre prijatie na zahraničnú školu.

Čo potrebujem pre prijatie na odbornú školu či univerzitu?

Väčšina anglických škôl má priame napojenie na odborné školy alebo univerzity v Austrálii. Ak sa Ti podarí úspešne ukončiť EAP kurz, budeš automaticky prijatý na školu a nemusíš už absolvovať IELTS. Úspešnosť v kurze EAP je hodnotená podľa stupnice IELTS.

Pre prijatie na odbornú školu v Austrálii potrebuješ úspešne ukončit EAP 2. 

Pre prijatie na univerzitu v Austrálii potrebuješ úspešne ukončiť aspoň EAP 3. 

 

TOEFL

TOEFL - Test of English as Foreign Language meria schopnosť komunikácie a znalosti nerodených hovoriacich v angličtine, a to ako ústnou, tak písomnou formou.

Množstvo vládnych agentúr, štipendijných programov a certifikačných spoločností, prihliada na TOEFL skóre ako na primárny zdroj znalostí angličtiny.

Výhody TOEFL

 • Po úspešnom získaní certifikátu otvorené dvere pre štúdium na zahraničných vysokých školách. 
 • Uznávané najmä v USA.
 • Testy v 2 podobách - papierová a elektronická.
 • Testovacie centrá sú po celom svete.

PTE

PTE - Pearson Test of English je test, ktorý cez počítačové testovanie poskytuje presné hodnocenie shopností študenta a určuje rozsah jeho znalostí v anglickom jazyku.

Dobrý výsledok z testu PTE umožní študentom štúdium na mnohých austrálskych uznávaných inštitúciách.

Výhody PTE

 • Flexibilné testovacie dni.
 • Testovacie strediská na takmer 200 miestach po celom svete.
 • Akademické výsledky k dispozícii do 5 pracovných dní.
 • Poplatok za test je iba $220.

Kooperace

Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, k poskytovaniu funkcií sociálnych sietí, personalizácii obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. Používaním webu súhlasíte s ich použitím